Se hele filmen om installasjonen av komposittmaster i Skottland.Se hele filmen om installasjonen av komposittmaster i Skottland.

Storbritannias første komposittmaster

140 nye komposittmaster er installert ved hjelp av helikopter nær byen Keith i Skottland. Kompositt i stedet for de tradisjonelle tremastene er den første av sitt slag installert på transmisjonsnett i Storbritannia.


Se filmen, Flying into Pole Position>>

Første installasjonen av komposittmaster

Paul Higginbotham er prosjektleder på SSEN (Scottish and Southern Energy Network) og forklarer: "Dette er en ny måte å levere energi på i Skottland, og jeg er stolt over at vi er den første transmissionsnetteieren i Storbritannia som benytter komposittmaster. Bruk av kompositt betyr at de har høy styrke i forhold til vekt sammenlignet med de tradisjonelle tremastene. De er også mindre visuelt påtrengende enn fagverksstolper. " Installasjonen har blitt tilpasset for å håndtere terrenget som er unikt for Nord-Skottland.

Mindre påvirkning på jorden

I filmen, forteller Paul Higginbotham at de hadde planlagt å bruke de tradisjonelle tremastene, men begynte å se på alternativer etter at lokalsamfunnet hadde uttrykt bekymring for effekten dette vil ha på dem.

"Virkningen av komposittmaster på jordsmonnet er mindre enn de tradisjonelle metodene. Fra et miljømessig og bærekraftig perspektiv er komposittmaster bedre fordi de har en levetid på mellom 80 og 120 år. De tradisjonelle mastene varer vanligvis i 40 år. "

Mastene ble montert ved hjelp av helikopter, noe som gjorde det lettere å montere i det ulendte terrenget og hadde mindre innvirkning på områdene rundt. Fordi du kan fullføre mastekonstruksjonen på bakken, så blir færre moduler transportert av helikopteret.

I filmen beskriver Paul Higginbotham installasjonen:

"Helikopteret løfter opp mastekonstruksjonen og flyr den til installasjonsstedet der våre montører setter den riktig. Når det er utført, flyr helikopteret og henter den neste mastekonstruksjonene å repeterer samme prosessen. Vi klarte å installere alle mastekonstruksjoner på ett par dager. "

RS Technologies

Komposittmaster installert i prosjektet i Skottland ble levert av RS Technologies, den kanadiske produsenten der Melbye eier 50%. Mastene brukes allerede i Skandinavia, Canada, USA og Irland.

Kontakt oss

For mere informasjon angående komposittmaster, ta kontakt med:

Produktsjef Espen Aas

Tlf.: 913 71 602

Mail: esa@melbye.no