Om Melbye

Om Melbye

Melbye Skandinavia är ett av Skandinaviens ledande företag inom teknisk försäljning och marknadsföring som tillhandahåller innovativa produkter och smartare systemlösningar för infrastruktur inom elnät och fibernät.
Melbye levererar den bredaste portföljen av fiberoptiska nät.

Huvudkontoret för koncernen ligger i Oslo, men gruppen har totalt 9 försäljningskontor i Norge, Sverige och Danmark.
Melbye har en årlig omsättning 255 miljoner NOK och koncernen har
74 anställda.